Kelenteng Hian Thian Siang Tee – Jl. Grajen Karanglo, Semarang

Kelenteng Hoo Hok Bio – Jl. Gang Cilik, Semarang
June 14, 2009
Kelenteng Hok Sing Bio – Jl. Bugangan, Semarang
June 14, 2009

Kelenteng Hian Thian Siang Tee – Jl. Grajen Karanglo, Semarang

JL. Grajen Karanglo 203
Semarang – Jawa Tengah

Hian Thian Siang Tee / Xuan Tian Shang Di
( )

– Poo Seng Tay Tee

Kwan Sing Tee Koen / Guan Gong
( – Simplified )
( – Traditional )


Hian Thian Siang Tee – Jl. Grajen Karanglo, Semarang (Setyono Budhy Santosa, 2001)

– Kwan See Iem Po Sat

Thian Siang Seng Boo Ma Co Pouw / Tian Shang Sheng Mu
( )

– Hok Tek Tjeng Sien / Fu De Zhen Shen
( – Simplified )
( – Traditional )

– Khong Hu Chu

– Buddha, Bi Lik Hud


Hian Thian Siang Tee – Jl. Grajen Karanglo, Semarang (Setyono Budhy Santosa, 2001)

Oleh: Setyono Budhy Santosa – Juli 2001

1 Comment

  1. popy says:

    NAMO AMITUOFO,,,, PUJI TUHAN SENANTIASA BANYAK KEBERKAHAN,,,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *