Kelenteng Hok Sing Bio – Jl. Bugangan, Semarang

Kelenteng Hian Thian Siang Tee – Jl. Grajen Karanglo, Semarang
June 14, 2009
Kelenteng Delapan Dewa – Baxian Gong – Xi’an, Tiongkok
June 14, 2009

Kelenteng Hok Sing Bio – Jl. Bugangan, Semarang

Kelenteng Hok Sing Bio – Jl. Bugangan, Semarang
Jl. Bugangan No. 42
Semarang – Jawa Tengah
Telp. (024) 3551878

Para Sien Bing yang dipuja di kelenteng ini adalah:

Hian Thian Siang Tee / Xuan Tian Shang Di
()

– Hok Tek Tjeng Sien / Fu De Zhen Shen
( – Simplified)
( – Traditional)

Thian Siang Seng Boo Ma Co Pouw / Tian Shang Sheng Mu
()

Thay Sang Law Cin / Tai Shang Lao Jun
()

Kwan Sing Tee Koen / Guan Gong
( – Simplified)
( – Traditional)

– Tjo Soe Kong

– Kong Tik Cun Ong

– Kwan See Iem Po Sat

– Bi Lik Hud Co

– Dji Lay Hud

– Djay Sen Ya

– Sam Kwan Tay Tee


Hok Sing Bio – Semarang (Setyono Budhy Santosa, 2001)


Hok Sing Bio – Semarang (Setyono Budhy Santosa, 2001)

Oleh: Setyono Budhy Santosa – Juli 2001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *