Kelenteng Hoo Hok Bio – Jl. Gang Cilik, Semarang

Kelenteng Hiap Thian Kiong – Karawang
June 14, 2009
Kelenteng Hian Thian Siang Tee – Jl. Grajen Karanglo, Semarang
June 14, 2009

Kelenteng Hoo Hok Bio – Jl. Gang Cilik, Semarang

Jl. Gang Cilik No. 7
Semarang – Jawa Tengah
Telp. (024) 3567612


Hoo Hok Bio – Jl. Gang Cilik, Semarang (Setyono Budhy Santosa, 2001)

Para Sien Bing yang dipuja di Kelenteng ini adalah:

– Hok Tek Tjeng Sien / Fu De Zhen Shen
( – Simplified)
( – Traditional)

Kwan Sing Tee Koen / Guan Gong
( – Simplified)
( – Traditional)

– Kwan See Im Po Sat


Hoo Hok Bio – Jl. Gang Cilik, Semarang (Setyono Budhy Santosa, 2001)


Hoo Hok Bio – Jl. Gang Cilik, Semarang (Setyono Budhy Santosa, 2001)


Hoo Hok Bio – Jl. Gang Cilik, Semarang (Setyono Budhy Santosa, 2001)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *